Tìm kiếm thông tin
Hỗ trợ kinh phí tiền điện quý III năm 2020 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo
Ngày cập nhật 07/12/2020

Ngày 25 tháng 11 năm 2020 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1660 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 149.362.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý III năm 2020 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.

 

                     (Kèm theo Quyết định số 1660 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà)

 
             

ĐVT: Đồng

 

STT

Đơn vị

Hỗ trợ hộ nghèo theo
tiêu chí thu nhập

Hỗ trợ hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Tổng số tiền

Giảm trừ kinh phí thừa Quý II

Tổng kinh phí Bổ sung

 
 

Số hộ

Số tiền

Số hộ

Số tiền

 

A

B

1

2

3

4

5=(2+3)

6

7=(5-6)

 

1

 UBND xã Bình Tiến

58

8.004.000

8

1.656.000

9.660.000

 

9.660.000

 

2

 UBND xã Bình Thành

46

6.348.000

3

322.000

6.670.000

 

6.670.000

 

3

 UBND xã Hải Dương

63

8.602.000

 

 

8.602.000

 

8.602.000

 

4

 UBND phường Hương An

52

7.176.000

41

5.474.000

12.650.000

 

12.650.000

 

5

 UBND xã Hương Bình

22

3.036.000

 

 

3.036.000

 

3.036.000

 

6

 UBND phường  Hương Chữ

73

10.074.000

61

7.820.000

17.894.000

 

17.894.000

 

7

 UBND phường Hương Hồ

83

11.454.000

 

 

11.454.000

 

11.454.000

 

8

 UBND xã Hương Phong

105

14.490.000

 

 

14.490.000

 

14.490.000

 

9

 UBND xã Hương Thọ

43

5.934.000

 

 

5.934.000

 

5.934.000

 

10

 UBND xã Hương Toàn

110

15.180.000

13

1.380.000

16.560.000

 

16.560.000

 

11

 UBND phường Hương Vân

67

9.246.000

8

1.104.000

10.350.000

 

10.350.000

 

12

 UBND phường  Hương Văn

66

9.016.000

1

138.000

9.154.000

        2.484.000

6.670.000

 

13

 UBND xã Hương Vinh

52

7.176.000

5

552.000

7.728.000

 

7.728.000

 

14

 UBND phường  Hương Xuân

57

7.866.000

8

1.518.000

9.384.000

 

9.384.000

 

15

 UBND phường Tứ Hạ

58

8.004.000

2

276.000

8.280.000

 

8.280.000

 

Tổng cộng

955

131.606.000

150

20.240.000

151.846.000

2.484.000

149.362.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.312