Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng thuộc xã Bình Thành
Ngày cập nhật 07/12/2020

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1678/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền 10.800.000 đồng (Mười triệu tám trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 02 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý (Có danh sách kèm theo).

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

TT

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

Mức hỗ trợ

Ghi chú

 
 
 

1

Nguyễn Cường

1990

Thôn Hiệp Hòa, xã Bình Thành

Con

Đặng Thị Ngộ

1966

Người khuyết tật đặc biệt nặng

30/10/2020

5.400.000

 

 

2

Nguyễn Thị Vinh

1970

Thôn Hiệp Hòa, xã Bình Thành

Con

Nguyễn Thị Lan

1925

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

09/10/2020

5.400.000

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

10.800.000

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.432