Tìm kiếm thông tin
Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an cho thanh niên thị xã Hương Trà năm 2021
Ngày cập nhật 30/12/2020

Thực hiện Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Y tế - Quốc phòng Quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Thực hiện Thông tư 45/2019/TT- BCA ngày 02 tháng 10 năm 2019 Qui định về tiêu chuẩn sức khoẻ và khám sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thực hiện Kế hoạch số  595 /KH-HĐNVQS  ngày  25 tháng  11 năm 2020 của Hội đồng NVQS thị xã Hương Trà về việc Khám sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự, Công an  năm 2021; Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ- UBND ngày 08 tháng  12 năm 2020  của UBND thị xã Hương Trà về việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe  nghĩa vụ quân sự thị xã Hương Trà năm 2021;

Hội đồng khám sức khỏe NVQS thị xã đã kết hợp với BCH Quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an  năm 2021 cho 633 thanh niên từ ngày 14/12/2020  đến ngày 19/12/2020  tại Trung tâm y tế thị xã Hương Trà cụ thể:

Ngày 14/12/2020 : Khám cho thanh niên các xã, phường : Hương Hồ, Hương Bình, Hương Văn, Bình Tiến.

Ngày 15/12/2020 : Khám cho thanh niên các xã, phường: Hương Chữ, Bình Thành, Hương Vân, Hương An.

Ngày 16/12/2020: Khám cho thanh niên các xã, phường: Hương Vinh, Tứ Hạ, Hương Thọ.

Ngày 17/12/2020 : Khám cho thanh niên xã, phường: Hương Toàn, Hương Phong, Cơ quan,ban, ngành.

Ngày 18/12/2020: Khám cho thanh niên xã, phường: Hương Xuân, Hải Dương.

Ngày 19/ 12/2020: Khám cho thanh niên vào ngành Công an và khám vét.

Đoàn khám tuyển NVQS thị xã đã thực hiện khám theo đúng Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự và  Thông tư 45/2019/TT- BCA ngày 02 tháng 10 năm 2019 Qui định về tiêu chuẩn sức khoẻ và khám sức khoẻ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Việc bố trí các phòng khám theo nguyên tắc một chiều, khép kín, thuận lợi cho người khám và bảo đảm đủ điều kiện tối thiểu để khám đối với từng chuyên khoa; thanh niên được khám thể lực; đo Mạch, huyết áp; khám thị lưc, mắt; khám Thính lực, Tai - Mũi - Họng; khám Răng - Hàm - Mặt; khám Nội và Tâm thần kinh; Khám Ngoại và Da liễu; Kết luận; Xét nghiệm CLS; Thống kê.

100% số công dân đạt sức khỏe loại 1,2,3 đều được xét nghiệm cận lâm sàng ( Siêu âm, điện tim, X quang, HIV/AIDS, xét nghiệm ma túy ( 5 thông số).

 100% thanh niên khám NV CA được xét nghiệm cận lâm sàng như NVQS còn làm thêm các XN máu ( công thức máu, nhóm máu, đường máu, HBsAg, HCV; XN nước tiểu)

Các trường hợp nghi ngờ đều được hội chẩn và tùy theo mức độ chuyển lên tuyến trên  khám chuyên khoa để có kết luận chính xác phân loại sức khoẻ cho thanh niên.

Công tác khám sức khỏe NVQS thị xã năm 2021 đạt kết quả tốt góp phần hoàn thành công tác tuyển quân năm 2021 của thị xã Hương Trà.

Phòng Y tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 273