Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020
Ngày cập nhật 11/01/2021

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020. Danh sách cụ thể:

 

I. Tập thể:

1. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà.

2. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang phường Hương Xuân.

3. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Bình Thành.

4. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Hương Bình.

5. Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang phường Hương An.

6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà.

7. Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà.

II. Cá nhân:

1. Ông Hồ Đắc Quốc, Trung tá, Chỉ huy trưởng quân sự thị xã Hương Trà.

2. Ông Nguyễn Minh Phụng, Chỉ huy trưởng quân sự phường Hương Xuân.

3. Ông Huỳnh Hoài, Chỉ huy trưởng quân sự xã Bình Thành.

4. Ông Trần Văn Tâm, Chỉ huy trưởng quân sự xã Hương Bình.

5. Ông Châu Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng quân sự phường Hương An.

6. Ông Đặng Công Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà.

7. Ông Lê Quang Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà.

Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 214