Tìm kiếm thông tin
Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 29/01/2021

Ngày 20 tháng  01 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  82 /QĐ-UBND về việc công nhận 15 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Có danh sách kèm theo như sau:

 

* Ủy ban nhân dân xã, phường loại I:

- Phường Hương Hồ

- Phường Hương Vân

- Xã Bình Tiến

- Xã Hương Phong

- Xã Hương Toàn

- Xã Hải Dương

- Xã Hương Vinh

* Ủy ban nhân dân xã, phường loại II:

- Phường Tứ Hạ

- Phường Hương Chữ

- Phường Hương Xuân

- Phường Hương An

- Phường Hương Văn

- Xã Bình Thành

- Xã Hương Thọ

- Xã Hương Bình

 

Trọng Quốc - Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.437