Tìm kiếm thông tin
Hương Trà: Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày cập nhật 30/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020 Phòng Nội vụ thị xã đã bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Sở Nội vụ, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã để chủ động triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc được đặc biệt chú trọng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được các quan tâm, chỉ đạo sát sao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên được tăng cường. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch. Các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, sâu rộng và đi vào thực chất, tạo động lực để các cấp, các ngành thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Công tác xây dựng, củng cố chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường... Năm 2021, ngành Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo lộ trình đã ban hành; tiếp tục phối hợp với Phòng GD&ĐT thị xã triển khai đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục trực thuộc theo Nghị quyết 19; tham mưu UBND thị xã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Xây dựng đề án thành lập phường Hương Vinh, Hương Toàn; triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Huế và sắp xếp các phường thuộc TP Huế... Dịp này, UBND thị xã đã tặng giấy khen cho 03 tập thể 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ năm 2020. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Hà Văn Tuấn – Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020 của ngành Nội vụ, đồng thời đề nghị năm 2021, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã và các phường xã bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số cải cách hành chính, theo hướng công khai, minh bạch, phấn đấu năm 2021, chỉ số CCHC của thị xã sẽ được cải thiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, nhất là các tài liệu mật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra, kiểm tra về đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân. 

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.477