Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội tù yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Ngày cập nhật 03/02/2021

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội tù yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Danh sách cụ thể:

 

I. Tập thể:

1. Hội tù yêu nước thị xã Hương Trà.

2. Hội tù yêu nước phường Tứ Hạ.

3. Hội tù yêu nước phường Hương Văn.

II. Cá nhân:

1. Ông Trần Đình Tư, Phó Chủ tịch Hội tù yêu nước thị xã Hương Trà.

2. Ông Hồ Văn Phê, Ủy viên Ban Chấp hành Hội tù yêu nước thị xã Hương Trà.

3. Bà Ngô Thị Thanh Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội tù yêu nước phường Tứ Hạ.

Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.262