Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ năm 2020
Ngày cập nhật 03/02/2021

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ năm 2020. Danh sách cụ thể:

 

I. Tập thể:

1. Ủy ban nhân dân phường Hương Văn.

2. Ủy ban nhân dân xã Hương Bình.

3. Ủy ban nhân dân xã Hương Phong.

II. Cá nhân:

1. Ông Đặng Quang Dũng, Công chức Văn phòng – thống kê xã Hương Phong.

2. Ông Hoàng Nguyễn Anh Tuấn, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Bình Thành.

3. Ông Lê Văn Phong, Chuyên viên phòng Nội vụ.

Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.432