Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa và thông tin năm 2020
Ngày cập nhật 03/02/2021

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa và thông tin năm 2020. Danh sách cụ thể:

 

I. Tập thể:

1. Ủy ban nhân dân phường Hương Văn.

2. Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ.

3. Ủy ban nhân dân xã Hương Bình.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Phúc, Công chức Văn hóa – xã hội xã Hương Thọ.

2. Ông Lê Tấn Nguyên, Công chức Văn hóa – xã hội xã Hương Bình.

3. Bà Phan Thị Thanh Hồng, Chuyên viên Phòng Văn hóa và thông tin.

Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.438