Tìm kiếm thông tin
Xử lý kỷ luật đối với viên chức bà Trần Thị Ngọc Huê
Ngày cập nhật 03/02/2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc xử lý kỷ luật đối với viên chức. Cụ thể: Xử lý kỷ luật bà Trần Thị Ngọc Huê, Giáo viên Trường Mầm non Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Hình thức: Buộc thôi việc.

Lý do: Tự ý nghỉ việc (vi phạm Những việc viên chức không được làm - Luật Viên chức và Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

 

Nguyễn Thị Lợi - phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.481