Tìm kiếm thông tin
Hương Trà: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 21/02/2021

Sáng ngày 20/2/2021,  Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Thị ủy Hương Trà tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung năm 2021. Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên được quy hoạch lãnh đạo quản lý trong các cơ quan, trường học của thị xã. Đồng chí Huỳnh Công Quảng –Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Châu – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Tỉnh  ủy viên, Bí thư Thị ủy Hương Trà đến dự lễ khai giảng.

 

Trong thời gian tham gia học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt 7 chuyên đề trọng tâm gồm:  Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội;  Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành); Nghiên cứu thực tế cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa học.

Mục đích của lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, trên cơ sở đó vừa nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trên mọi lĩnh vực vừa vận dụng thực hiện hiệu quả công việc được giao ngay tại cơ quan, đơn vị công tác.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.437