Tìm kiếm thông tin
Trung tâm DVNN: Tập huấn kỹ thuật thâm canh và trồng cây có múi
Ngày cập nhật 28/02/2021

Thực hiện quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt danh mục các mô hình khuyến nông lâm ngư năm 2021, trong đó có mô hình trồng thâm canh cây có múi.

 

Ngày 24/02/2021Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây có múi để triển khai xây dựng mô hình cho 02 xã gò đổi Hương Bình và Bình Thành thị xã Hương Trà. Mỗi lớp tham gia có 30 hộ nông dân. Sau khi tập huấn Trung Tâm DVNN sẽ xây dựng mô hình trồng các loại cây có múi với diện tích 10 ha, mỗi đơn vị là 05 ha nhằm phát triển các loại cây ăn quả vùng gò đồi theo sự chỉ đạo và định hướng của UBND thị xã.

Bá Phú - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.304