Tìm kiếm thông tin
Hoàn thiện thông tin hồ sơ nhân sự tại phần mềm Quản lý CBCCVC
Ngày cập nhật 17/03/2021

Căn cứ Công văn số 285/SNV-TCCC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thiện thông tin hồ sơ nhân sự tại phần mềm Quản lý CBCCVC.

 

Qua rà soát tình hình triển khai vận hành Hệ thống thông tin CBCCVC tại phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (địa chỉ: http://nhansu.thuathienhue.gov.vn/) đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã phường, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, triển khai cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu về thông tin cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (HĐ68) của đơn vị mình (những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và người lao động của đơn vị tự hợp đồng không thuộc đối tượng cập nhật thông tin cá nhân vào cơ sở dữ liệu phần mềm) và một số cán bộ, công chức, viên chức hiện nay điều động, chuyển đổi vị trí công tác, nghỉ hưu, thôi việc….

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ nhân sự vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/4/2021 để có cơ sở rà soát, tổng hợp, đồng bộ dữ liệu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ.

2. Phân công 01 cán bộ, công chức, viên chức Quản trị tài khoản đơn vị làm đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị, có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra thông báo của quản trị hệ thống để kịp thời cập nhật thông tin hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp thực hiện đảm bảo quy định về chế độ báo cáo, thống kê và cung cấp dữ liệu theo phân cấp quản lý.

- Danh sách phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách Quản trị tài khoản đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ thị xã) tại địa chỉ mail công vụ: lvphong.huongtra@thuathienhue.gov.vn.

3. Giao trách nhiệm Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ nhân sự tại phần mềm Quản lý CBCCVC đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên HĐ68 hiện đang công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở). Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý.

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ, đề nghị liên hệ tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà hoặc trực tiếp tại Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc), Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (đối với các đơn vị cấp xã).

Tập tin đính kèm:
Lê Văn Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 21/6/2021, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.671
Truy câp hiện tại 1.160