Tìm kiếm thông tin
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với nhà đầu tư dự án nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch tại khu vực Châu Hoằng Liên xã, phường Hương Vân
Ngày cập nhật 22/03/2021

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức buổi họp nghe nhà đầu tư báo cáo Đề án sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch dự kiến đầu tư tại khu vực Châu Hoằng Liên xã, TDP Lại Bằng 2, phường Hương Vân; do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.

 

Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân thị xã đã nghe nhà đầu tư báo cáo Đề án sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch dự kiến đầu tư tại khu vực Châu Hoằng Liên xã, TDP Lại Bằng 2, phường Hương Vân; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì cuộc họp kết luận:

1. Hoan nghênh nhà đầu tư đã chọn thị xã Hương Trà để nghiên cứu, đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch dự kiến đầu tư tại khu vực Châu Hoằng Liên xã, TDP Lại Bằng 2, phường Hương Vân. Đây là mô hình dự án mới có thể nhân rộng trên địa bàn thị xã sau khi Dự án đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ chỉ đạo các ngành tích cực hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục về đất đai, xây dựng Đề án và triển khai Dự án, cụ thể:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường Hương Vân và các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư về thủ tục đấu giá quyền thuê đất từ 20 đến 30 năm để thực hiện dự án; đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư về cam kết bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

- Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nhà đầu tư xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch theo quy định.

2. Nhà đầu tư phối hợp với UBND phường Hương Vân đi thực địa xác định phạm vi ranh giới, thực hiện đo vẽ diện tích cụ thể khu vực dự kiến đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp sạch để bổ sung hồ sơ, thủ tục đấu giá quyền thuê đất.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 21/6/2021, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.465
Truy câp hiện tại 1.136