Tìm kiếm thông tin
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 935251, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 13/09/2006 cho bà Hoàng Thị Lang sử dụng
Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 935251, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 13/09/2006 cho bà Hoàng Thị Lang sử dụng.

 

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Hoàng Thị Lang không đúng quy định pháp luật do cấp sai đối tượng sử dụng đất và công nhận sai hạn mức đất ở theo quy định tại Bộ luật dân sự 2005 và quy định tại Điều 6 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh (quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

 

Kim Nga-TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.477