Tìm kiếm thông tin
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 905482, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 20/12/2005 cho ông Trần Hưng Toàn – bà Phạm Thị Cúc sử dụng
Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 905482, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 20/12/2005 cho ông Trần Hưng Toàn – bà Phạm Thị Cúc sử dụng.

 

Lý do thu hồi: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Hưng Toàn – bà Phạm Thị Cúc không đảm bảo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và việc xác định thời hạn sử dụng đất lâu dài đối với 02 loại đất ở và đất vườn là không đảm bảo theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay được quy định tại tại điểm d, khoản 7, Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Kim Nga-TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.485