Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh (đợt 1)
Ngày cập nhật 24/03/2021
Tập tin đính kèm:
Tiến Khoa - TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.471