Tìm kiếm thông tin
Triển khai công tác vớt bèo Tây (bèo lục bình) phát triển trên địa bàn
Ngày cập nhật 24/03/2021

Để tiếp tục ngăn chặn và hạn chế tình trạng bèo lục bình lây lan, phát triển trên diện rộng làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường, dòng chảy, nguy cơ phát sinh dịch bệnh, hạn chế hoạt động giao thông thủy, ảnh hưởng đến việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngày 17 tháng 3 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Công văn số 837/UBND-TNMT về việc triển khai công tác vớt bèo Tây (bèo lục bình) phát triển trên địa bàn, trong đó  yêu cầu UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, thống kê, huy động mọi nhân lực, kết hợp ngày Chủ Nhật Xanh tiến hành triển khai trục vớt bèo lục bình đồng bộ trên địa bàn, duy trì công tác trục vớt và có kế hoạch thu gom, xử lý, không để bèo phát triển trở lại. Không được sử dụng các hóa chất như thuốc diệt cỏ để diệt bèo gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách trong nguồn sự nghiệp môi trường của địa phương kết hợp huy động các nguồn lực Nhà nước và nhân dân cùng làm, thực hiện kế hoạch ngăn chặn sự phát triển bèo Lục Bình. Các địa phương, đơn vị phải tự chịu trách nhiệm được giao, chủ động duy trì công tác trục vớt và có kế hoạch thu gom không để tình trạng bèo lây lan, phát triển. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 01 năm, gửi kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện ngăn chặn và diệt trừ bèo lục bình về UBND thị xã (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

Thu Phương - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 21