Tìm kiếm thông tin
Quyết định Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Hoàng Thiên Hòa
Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc Cho phép chuyển mục đích sử dụng ông Hoàng Thiên Hòa.

 

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Cổ Bưu, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Được chuyển mục đích sử dụng đất 100,0 m2 Đất trồng cây lâu năm của thửa đất số 120, tờ bản đồ số 26, địa chỉ thửa đất tại: Tổ dân phố Cổ Bưu, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp: Theo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) được Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 67/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Kim Nga-TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 21/6/2021, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.485
Truy câp hiện tại 1.140