Tìm kiếm thông tin
Quyết định Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Trúc
Ngày cập nhật 24/03/2021

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Trúc.

 

Địa chỉ thường trú: Phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được chuyển mục đích sử dụng đất 535,0 m2 Đất trồng cây lâu năm của thửa đất số: 205, tờ bản đồ số: 78, địa chỉ thửa đất tại: Tổ dân phố Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá đất tính tiền sử dụng đất phải nộp: Theo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) được Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 67/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Kim Nga-TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.478