Tìm kiếm thông tin
Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa giai đoạn đòng trổ Đông Xuân
Ngày cập nhật 27/03/2021

Vụ Đông xuân 2020- 2021, diện tích lúa gieo trồng trên địa bàn thị xã 3.060ha. Cơ cấu giống chủ yếu Khang dân khoảng 1.030ha, HT1: 656ha, KH1: 490; Nếp địa phương: 118ha, 4B: 80ha còn lại là các giống lúa khác như X21, BT7, Hà phát 3, HN6,...

 

Từ khi bắt đầu gieo sạ đến nay thời tiết nắng ấm liên tục rất thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển. Vì vậy năm nay lúa phát triển rất xanh tốt,  dảnh to khỏe và sẽ trổ đại trà đầu tháng 4.

Hện nay, bệnh đạo ôn lá xuất hiện và gây hại cục bộ một số giống nhiễm Xi23, nếp, JO2..., bón nặng đạm ở Hương Phong, Hương Toàn...

Sâu cuốn lá nhỏ bướm sẽ vũ hóa đầu tháng 4, sâu non nở và gây hại trên trà lúa muộn trổ sau ngày 10/4/2021.

 Bệnh khô vằn phát sinh gây hại trên diện rộng, đặc biệt là các chân ruộng gieo cấy dày, bón thừa đạm,..

Rầy nâu đã xuất hiện rãi rác trên nếp địa phương, Xi23, HT1, JO2… ở Hương Phong, Hương Vinh, Hương Toàn,...

Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, đặc biệt là không để bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu gây hại trên diện rộng, chúng tôi xin hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh giai đoạn đòng trổ như sau:

+ Bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt: sẽ phát sinh và gây hại nặng giai đoạn lúa trổ- chín trên tất cả các giống, cần phun phòng khi lúa trổ 3- 5% (Chạy vè thưa) trên tất cả các giống bằng các loại thuốc như Beam 75WP, Vibimzol 75WP, Bemsuper 500SC, Flash 75WP,... kết hợp phun phòng bệnh lem lép hạt bằng TiltSuper 300EC, Vivil 5SC, AmistarTop 325SC,… và phun lại lần 2 khi lúa vừa trổ xong.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: nở  từ 07-12/4/2021 gây hại trên trà trổ muộn, mật độ sâu thấp. Bà con cần theo dõi thời gian sâu nở để phun trừ trên trà muộn nơi mật độ từ 20 con/m2 trở lên khi sâu cuối tuổi 1, đầu tuổi 2 bằng các loại thuốc như: Dylan 2EC, Virtako 300SC, Map Winner 5WG, ...

+ Rầy nâu: sẽ tiếp tục nở và có nhiều lứa gối nhau, sẽ gia tăng mật độ vào giữa tháng 4 giai đoạn lúa ngậm sữa, chín . Thường xuyên kiểm tra, nhất là các giống nhiễm để phun trừ kịp thời nơi có mật độ cao (trên 1.500con/m2) bằng các thuốc: Chess 50WG, Cheestar 50WG, Startcheck 755WP,… Sau phun 3- 5 ngày kiểm tra lại, nếu rầy tiếp tục nở, mật độ còn cao cần phun lại lần 2 bằng các loại thuốc: Applaud-Bass 27WP, Bassa 50EC, Vibasa 50EC …

+ Bệnh khô vằn: kiểm tra và phun trừ khi bệnh mới xuất hiện bằng các loại thuốc có hoạt chất Validamycin như Validacin 5L, Vali 5SL, Vivadamy 5WP,... hoặc thuốc Nevo 330EC, Mixperfect 525 SC,… phun kỹ vào ổ bệnh và các dãy lúa gần bờ kết hợp vệ sinh bờ ruộng sạch sẽ.

+ Chuột: sẽ cắn phá gây hại mạnh trở lại giai đoạn lúa đòng- trổ, cần tăng cường đánh bắt bằng các biện pháp như bẫy kẹp; kết hợp đặt mồi bã quanh bờ ruộng, đê đập bằng thuốc hóa học như Racumin TP 0.75. Không sử dụng điện để đánh bắt chuột.            

* Chú ý: Phun đủ lượng thuốc và nước ghi trên nhãn bao bì. Nên phun vào chiều mát, nếu phun xong đến 4 giờ sau gặp mưa thì phải tiến hành phun lại.

- Khi phun thuốc trừ rầy ruộng phải có nước. Những ruộng mật độ rầy cao, thường hay gây hại nặng cần giữ nước trong ruộng đến lúc gần thu hoạch hoặc mật độ rầy đã giảm mới tháo cạn nước để chuẩn bị thu hoạch. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Acetamiprid như Actatoc, Asimo super, Penalty, Chesone, Calira, Sachray, Azorin,… để phun trừ rầy giai đoạn lúa trổ trở về sau.

Trên đây là một số đối tượng sâu bệnh chính gây hại trên cây lúa giai đoạn đòng trổ, mong bà con nông dân tham khảo để phòng trừ kịp thời.

Bá Dũng-TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.437