Tìm kiếm thông tin
Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò
Ngày cập nhật 27/03/2021

Thực hiện Công văn số 2086/UBND-NN ngày 16/03/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò. Để chủ động phòng, chống bệnh VDNC ở đàn trâu, bò trên địa bàn, ngày 23 tháng 03 năm 2021 UBND thị xã đã ban hành công văn số  934 /UBND-NN về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, với một số giải pháp như sau:

 

 

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Công văn số 3654/UBND-KT ngày 27/11/2020 của UBND thị xã về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi Cục trên trâu, bò; Công văn số 396/UBND-NN ngày 02/02/2021 của UBND thị xã về việc tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu, bò và Kế hoạch số 770/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND thị xã về việc ngăn chặn và phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

- Tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo về UBND thị xã (qua Trung tâm DV nông nghiêp) và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng… tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Phối hợp với các lự lượng chức năng tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép vào địa bàn thị xã.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, TT&TT thị xã tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC để người dân biết thực hiện.

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, chủ động phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, thống kê số lượng trâu, bò thuộc diện tiêm phòng để tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC cho đàn trâu, bò (khi có vắc xin) tại các vùng bị uy hiếp, vùng đệm và khu vực có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Chi cục Thú y. Thực hiện tiêm phòng vắc xin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vắc xin. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đánh giá vắc xin sau tiêm phòng.

 

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.476