Tìm kiếm thông tin
Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công công trình Quy hoạch khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh (đợt 1)
Ngày cập nhật 28/03/2021

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (đợt 1).

 

Vào lúc 10 giờ ngày 23/3/2020 tại UBND xã Hương Vinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Hương Vinh tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, các nhân và tổ chức với tổng giá trị 9.994.414.000 đồng theo quyết định phê duyệt trên của UBND thị xã.

 

Hương Thảo - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.477