Tìm kiếm thông tin
Hương Trà kiểm tra, đánh giá công tác dân số tại các xã, phường
Ngày cập nhật 28/03/2021

Nhằm tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác DS-KHHGĐ và đánh giá tình hình triển khai các hoạt động về DS-KHHGĐ tại cơ sở năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021. Ngày 23/3 và 24/03/2021, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2020 và 02 tháng đầu năm 2021 tại phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, xã Bình Tiến thị xã Hương Trà. Tham gia đoàn kiểm tra, cấp tỉnh có BS.CKII. Phan Đăng Tâm, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và đại diện các phòng chuyên môn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh; Cấp thị xã có BS.CKI. Ngô Văn Vinh, Phó giám đốc TTYT và các chuyên viên của phòng DS-KHHGĐ thị xã; Xã, phường có trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, trưởng Trạm Y tế, Chuyên trách dân số và cộng tác viên dân số.

 

Tại các buổi kiểm tra, đại diện các đơn vị đã báo cáo với đoàn kiểm tra tình hình hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm 2020 và 02 tháng đầu năm 2021 tại đơn vị về công tác lãnh chỉ đạo, tham mưu, quản lý điều hành và tổ chức bộ máy; kết quả thực hiện các hoạt động đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ; sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, tình trạng tảo hôn, nâng cao năng lực, truyền thông DS-KHHGĐ; công tác thu thập, đổi sổ A0; kết quả thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ; những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và phương hướng nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ 10 tháng cuối năm 2021.

Tại buổi kiểm tra, các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách, báo cáo các hoạt động về chuyên môn trên địa bàn các đơn vị. Bên cạnh những mặt đã đạt được như sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong công tác tổ chức thực hiện; hồ sơ, sổ sách, báo cáo tương đối đầy đủ, các hoạt động được triển khai kịp thời, đúng tiến độ; duy trì mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” . Tuy nhiên vẫn còn những mặt chưa đạt được đó là: tình hình thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng còn thấp, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên đã giảm nhưng vẫn ở mức cao so với địa bàn toàn thị xã;  Các đơn vị đã triển khai việc thu thập, chốt sổ A0 nhưng tiến độ vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh thấp; Tình trạng tảo hôn trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng.

Qua buổi kiểm tra BS.CKII. Phan Đăng Tâm, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của đơn vị. Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra thì các đơn vị cần tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tình hình hoạt động của công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông vận động; duy trì đăng ký xây dựng Mô hình để góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; nắm bắt kịp thời và tăng cường tuyên truyền vận động để giảm tình trạng tảo hôn nhằm nâng cao chất lượng giống nòi; phát huy năng lực, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chuyên trách Dân số và cộng tác viên dân số; Tăng cường chỉ đạo tuyến đẩy nhanh tiến độ chốt số liệu đổi sổ A0 trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị được kiểm tra, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã, phường tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra và đơn vị sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để đơn vị bổ sung một số thiếu sót trong thời gian tới và đưa ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra năm 2021. 

Thu Ngân-Tăng Phái
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.482