Tìm kiếm thông tin
Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi
Ngày cập nhật 04/04/2021

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng và các bệnh khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ hóa chất từ nguồn dự trữ Quốc gia (theo Quyết định số 4119/QĐ-BNN-TY ngày 20/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế phòng, chống dịch bệnh động vật.

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2021 UBND thị xã Hương Trà đã tiếp nhận 1.350 lít hóa chất Benkocid và ban hành công văn số 1021/UBND-NN về việc cấp hóa chất tiêu độc khử trùng cho 15 xã, phường để thực hiện vệ sinh tiêu độc tại các điểm công cộng như chợ, các điểm tập kết gia súc gia cầm, các lò mổ, những nơi có nguy cơ cao; cấp phát cho người chăn nuôi tự tiêu độc khử trùng theo đúng quy trình.

Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.437