Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng bảo trợ xã hội phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 01/06/2021

Ngày 27  tháng 5 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 677 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2021, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 03 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, danh sách chi tiết đính kèm như sau:

 

(Kèm theo Quyết định số: 677 /QĐ-UBND ngày  27 tháng 5  năm  2021  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

               

Mức chuẩn trợ cấp: 270.000 đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn/TDP

Xã/Phường

Loại đối tượng trước khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp trước khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng trước khi điều chỉnh

Loại đối tượng sau khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp sau khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh

Thời gian hưởng trợ cấp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Dũa

01/01/1961

Tổ dân phố Thanh Tiên

Hương Xuân

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

540.000

01/06/2021

 

2

Nguyễn Ích Trung

25/04/1961

Tổ dân phố Trung Thôn

Hương Xuân

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

540.000

01/06/2021

 

3

Huỳnh Thế Tự

06/09/1960

Tổ dân phố Thượng Khê

Hương Xuân

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2

540.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

675.000

01/06/2021

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 52