Tìm kiếm thông tin
Kiếm tra, khảo sát chất lượng chính trị của chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021
Ngày cập nhật 04/06/2021

Ngày 4/6/2021, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT Huế tổ chức kiếm tra, khảo sát chất lượng chính trị của 180 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021. Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo. 

 

Chương trình kiểm tra gồm 12 câu hỏi, tập trung vào các nôi dung: Vinh dự, trách nhiệm của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam; Bản cấp giai cấp, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; Giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong giai đoạn cách mạng mới; Dân chủ và kỹ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Đề cao trách nhiệm quân nhân, bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự; nhận thức chính trị, các chế độ nền nếp; các hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị; kiểm tra một số nội dung nhận thức về nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu, tỉnh, đơn vị; chức trách của quân nhân; mối quan hệ của quân nhân; tình hình chấp hành kỹ luật, pháp luật; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Qua kiểm tra nhằm đánh giá về công tác giáo dục chính trị của đơn vị và nhận thức của chiến sĩ mới. Trên cơ sở đó tiếp tục lãnh đạo đơn vị gắn kết giữa kiểm tra lý luận nhận thức với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Trường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 44