Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị xã Hương Trà chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm chủng vi rút cúm gia cầm A/H5N8
Ngày cập nhật 15/06/2021

Tình hình dịch bệnh Cúm Gia cầm A/H5N8 trên thế giới: Theo Công văn số 879/TY-DT ngày 28/5/2021 của Cục Thú y về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8: từ năm 2014 đến nay, chủng vi rút Cúm gia cầm (CGC) thể độc lực cao A/H5N8 đã xuất hiện, gây bệnh trên gia cầm, sau đó lây lan nhanh, ở phạm vi rất rộng và gây ra dịch bệnh trên gia cầm nuôi. Từ tháng 01/2019 đến tháng 5/2021, trên thế giới có tổng cộng 2.867 ổ dịch do chủng vi rút CGC A/H5N8 gây ra, chiếm hơn 72% trong tổng số các ổ dịch CGC do các chủng vi rút khác nhau gây ra tại 45 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có các quốc gia chung biên giới, gần Việt Nam); trong tháng 02/2021, có 07 người tại Liên bang Nga được xác định nhiễm vi rút cúm A/H5N8 với các triệu chứng nhẹ (theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng về vi rút CGC A/H5N8 lây từ người sang người.

 

Với đặc điểm có chung đường biên giới dài với các nước trong khu vực, các hoạt động giao lưu thương mại, phương tiện, con người qua lại giữa Việt Nam và các nước nên nguy cơ chủng vi rút CGC A/H5N8 xâm nhiễm vào nước ta là rất cao.

Để chủ động ngăn chặn nguy cơ chủng vi rút CGC A/H5N8 xâm nhiễm và lây lan trên địa bàn thị xã. Ngày 10/6/2021. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành công văn số 2057/UBND-KT v/v chủ động tiển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8. UBND thị xã, yêu cầu UBND các phường, xã, các ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các phường, xã:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, nhất là đối với những người chăn nuôi hiểu rõ về sự nguy hiểm của chủng vi rút CGC A/H5N8 để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ vi rút cúm A/H5N8 xâm nhiễm vào Việt Nam.

- Hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất tiêu độc; tiêm vắc xin phòng bệnh CGC đầy đủ cho đàn gia cầm.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp:

- Tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc theo quy định; lấy mẫu gửi đến các phòng thí nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm chủng vi rút CGC A/H5, bao gồm A/H5N8.

- Tổ chức triển khai kế hoạch giám sát chủ động, lấy mẫu của gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh CGC, gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao (các điểm, cơ sở buôn bán, tập kết gia cầm, cơ sở giết mổ, cơ sở tiêu hủy gia cầm,...) và gửi phòng xét nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh.

- Trường hợp phát hiện gia cầm có kết quả dương tính với vi rút cúm A/H5N8, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng vi rút cúm A/H5, cần xử lý tiêu hủy gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đồng thời tổ chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

 - Có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi quá trình triển khai thực hiện của các địa phương; báo cáo UBND thị xã theo đúng chức năng nhiệm vụ.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm Gia cầm trên hệ thống.

UBND thị xã yêu cầu các ngành có liên quan, UBND các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện; thường xuyên thông báo về UBND thị xã (qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

 

Nguyễn Dũng - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 101