Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị xã Hương Trà tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
Ngày cập nhật 17/06/2021

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên ngành thú y và y tế của Trung ương và địa phương, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 15 trường hợp người tử vong do bệnh Dại tại 10 tỉnh, thành phố; trên 140.000 người phải đi điều trị dự phòng bệnh Dại.

 

Trên địa bàn tỉnh, mặc dù bệnh Dại trong những năm qua chưa xảy ra do việc tiêm phòng vắc xin Dại khá tốt. Tuy nhiên năm 2020, số người bị chó cắn và phải đi tiêm phòng bệnh Dại là 2.570 người và trong 5 tháng đầu năm 2021 là 934 người. Người dân nuôi chó thả rông, không rọ mõm khi thả chó ra nơi công cộng chiếm phần lớn; việc khai báo nuôi chó, lập sổ theo dõi chó nuôi chưa thực hiện thường xuyên; công tác tiêm phòng Dại và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm về phòng, chống bệnh Dại tại một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc. Nguy cơ cao dịch bệnh Dại tiếp tục xảy ra khi thời tiết chuyển sang mùa hè nắng nóng.

Thực hiện công văn số 4845/UBND-NN ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và đặc biệt để giảm thiểu tình trạng chó thả rông cắn người, giảm thiểu số người tử vong vì bệnh Dại, quản lý và tiêm phòng Dại cho đàn chó nuôi,....; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường, các ngành liên quan chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật theo đúng quy định của Luật Thú y; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dại; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng chống dịch bệnh trên cạn; Chỉ thị số 2894/CT-BNN-TY ngày 18/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Kế hoạch số 1211/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND thị xã về thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thị xã Hương Trà”, ngày 15 tháng 6 năm 2021 UBND thị xã đã ban hành công văn số 2126/UBND-KT V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật  trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Uỷ ban nhân dân các phường, xã:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y; theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14/9/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch là chính.

- Tổ chức rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại; yêu cầu các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký chó nuôi, tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó.

- Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, mạng lưới thú y cơ sở tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn vật nuôi, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% diện tiêm để tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nuôi; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung, tránh bỏ sót đối tượng phải tiêm phòng.

- Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm quy định về nuôi chó, không chấp hành tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dại theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp:

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch cần bảo đảm có đủ nguồn lực và kinh phí thực hiện có hiệu quả: hỗ trợ vắc xin Dại tiêm phòng ở địa bàn khó khăn; tổ chức chủ động giám sát lưu hành mầm bệnh Dại để cảnh báo cộng đồng.

- Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở, kiểm tra công tác quản lý đàn chó, công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo.

- Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó nghi mắc bệnh Dại cắn hoặc khi động vật nghi mắc bệnh Dại, cần chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các cơ quan liên quan để tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch theo hướng dẫn của Cục Thú y.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có giải pháp bảo đảm cung ứng đủ chủng loại và số lượng vắc xin cho chủ vật nuôi để sử dụng tiêm phòng cho đàn chó.

3. Phòng Y tế:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn như quản lý về thú y đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại tại cơ sở, trong quá trình thực hiện phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao:

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp truyền thông sâu rộng, chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền ở địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia công tác phòng chống bệnh Dại và quản lý chó nuôi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các ban, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Nguyễn Dũng - TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 391