Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 904113, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 16/11/2005 cho ông, bà Trần Chớ - Nguyễn Thị Lý sử dụng
Ngày cập nhật 13/07/2021

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 904113, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 16/11/2005 cho ông, bà Trần Chớ - Nguyễn Thị Lý sử dụng.

 

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Trần Chớ - Nguyễn Thị Lý không đúng quy định pháp luật do công nhận sai hạn mức đất ở theo quy định tại Điều 6 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh (quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

 

Thùy Trang-TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 14 giờ, ngày 13/9/2021, tại điểm cầu Hội trường Phòng...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.076