Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 905462, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 20/12/2006 cho ông, bà Phan Nam – Nguyễn Thị Thỉ sử dụng
Ngày cập nhật 13/07/2021

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất AD 905462, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 20/12/2006 cho ông, bà Phan Nam – Nguyễn Thị Thỉ sử dụng.

 

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Phan Nam – Nguyễn Thị Thỉ không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  và sai thời hạn sử dụng đất được quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay được quy định tại tại điểm d, khoản 7, Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (quy định tại thời điểm cấp giấy).

 

Thùy Trang-TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 102