F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 (đợt 1, năm 2021)
Ngày cập nhật 13/07/2021

Ngày 09 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 08 thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 có tên sau:

 

TT

Họ và tên

Hộ khẩu

thường trú

Thời gian được hưởng

Mức trợ cấp (đồng)

1

Nguyễn Thị Liễn

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

06 ngày

2.500.000

2

Đỗ Thị Lội

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

06 ngày

2.500.000

3

Hồ Thị Xào

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

07 ngày

2.500.000

4

Hồ Thị Bê

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

08 ngày

2.500.000

5

Hồ Thị Giồng

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

06 ngày

2.500.000

6

Nguyễn Trí Dũng

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

05 ngày

2.500.000

7

Trần Niên

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

06 ngày

2.500.000

8

Nguyễn Thị Ẩm

Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

01 tháng

03 ngày

2.500.000

Tổng số tiền giải quyết chế độ trợ cấp đợt 1, năm 2021 là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 26/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 2.452