Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay
Ngày cập nhật 16/07/2021

Ngày 15  tháng 7  năm 2021,UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số1731 /QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 07 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay, danh sách như sau:

I. Tập thể:

1. Sở Tư pháp;

2. Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;

3. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh;

4. Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà;

5. Phòng Tư pháp huyện Phú Lộc;

6. Phòng Tư pháp thành phố Huế;

7. Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền.

II. Cá nhân:

1. Ông Phan Đình Thuận, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà;

 2. Ông Nguyễn Chánh Quốc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong An, huyện Phong Điền;

3. Bà Lê Thanh Huệ, Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện A Lưới;

4. Bà Trương Thị Viễn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền;

5. Ông Hồ Văn Giết, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ủy ban nhân dân xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông;

6. Bà Ngô Thị Ánh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế;

7. Bà Dương Thị Vân, Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp;

8. Ông Trần Văn Diệp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ủy ban nhân dân xã Phú Mậu, huyện Phú Vang;

9. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy;

10. Bà Phan Thị Hải Bình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 14 giờ, ngày 13/9/2021, tại điểm cầu Hội trường Phòng...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.064