F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trích nguồn kinh phí thăm, tặng quà gia đình chính sách có người có công tiêu biểu, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2021)
Ngày cập nhật 16/07/2021

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số: 1101/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2021, số tiền: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) để chi thăm, tặng quà cho 20 đối tượng chính sách có công với cách mạng tiêu biểu, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021).

Định mức quà: 500.000 đồng/suất (kèm theo danh sách).

 

STT

Họ và tên

đối tượng

Thôn, TDP

Xã, phường

Đối tượng

Số tiền

(đồng)

Ghi chú

1

Cao Thị Lành

TDP Giáp Nhì

Hương Văn

Thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo

500.000

 

2

Dương Xuân Hiếu

TDP Giáp Ba

Hương Văn

Thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo

500.000

 

5

Nguyễn Lưu

TDP Giáp Ba

Hương Văn

Thương binh

500.000

 

4

Dương Thị Bê

TDP Giáp Tư

Hương Văn

Thờ cúng liệt sĩ

500.000

 

5

Ngô Thị Tánh

TDP Giáp Thượng 2

Hương Văn

Thương binh

500.000

 

6

Phạm Bá Vân

TDP Thanh Lương 2

Hương Xuân

Thờ cúng liệt sĩ

500.000

 

7

Dương Bá Cang

TDP Thanh Tiên

Hương Xuân

Thờ cúng liệt sĩ

500.000

 

8

Phạm Thị Chiu

TDP Thanh Lương 3

Hương Xuân

Thờ cúng liệt sĩ

500.000

 

9

Nguyễn Thị Bê

TDP Liễu Nam

Hương Xuân

Thờ cúng liệt sĩ

500.000

 

10

Lê Thị Mai

TDP Liễu Nam

Hương Xuân

Thờ cúng liệt sĩ

500.000

 

11

Hà Thị Khoan

TDP An Đô

Hương Chữ

Thờ cúng liệt sĩ, Có công GĐCM, hộ cận nghèo

500.000

 

12

Lê Thị Mật

TDP An Đô

Hương Chữ

Thờ cúng liệt sĩ, Có công GĐCM, hộ nghèo

500.000

 

15

Hà Đăng Danh

TDP Phụ Ổ 1

Hương Chữ

Thờ cúng liệt sĩ

500.000

 

14

Nguyễn Thị Cấn

TDP Phụ Ổ 1

Hương Chữ

Thương binh

500.000

 

15

Lê Thị Túy

TDP Phụ Ổ 1

Hương Chữ

Tuất liệt sĩ

500.000

 

16

Bùi Thị Lý

Thôn Triều Sơn Trung

Hương Toàn

Thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo

500.000

 

17

Trần Công Đồng

Thôn Triều Sơn Trung

Hương Toàn

Thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo

500.000

 

18

Hồ Thị Gái

Thôn Giáp Đông

Hương Toàn

Tuất liệt sĩ

500.000

 

19

Nguyễn Sanh Mới

Thôn Vân Cù

Hương Toàn

Bệnh binh

500.000

 

20

Nguyễn Thị Ngọc

Thôn Vân Cù

Hương Toàn

Thờ cúng liệt sĩ, hộ nghèo

500.000

 

Tổng cộng:

10.000.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 26/9, Phòng Lao động - Thương binh và Xã...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 2.314