Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/09/2021

Sáng ngày 15/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ký Hợp đồng nguyên tắc về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giữa hai đơn vị.

Việc chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng hiện đang được thực hiện theo hình thức ký hợp đồng trách nhiệm giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và UBND cấp xã thông qua đội ngũ công chức được UBND cấp xã ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi trả. Thời gian qua, công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đến tận tay đối tượng. Việc thanh quyết toán kinh phí chi trả đảm bảo đúng quy định; cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác quản lý, theo dõi đối tượng và chi trả trợ cấp cho đối tượng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đội ngũ công chức làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội tại cấp xã thường xuyên biến động, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, vừa thực hiện chức năng xác lập và thẩm định hồ sơ, vừa thực hiện việc chi trả trợ cấp, trong khi số lượng đối tượng hưởng chính sách người có công lớn, địa bàn rộng, một phần đối tượng sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn đi lại khó khăn.

Trên cơ sở đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng của Bưu điện tỉnh, ngày 30/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc ban hành kèm theo Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng chi trả là toàn bộ các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng, một lần theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành; các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (như Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 53/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;...); các đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật. Thu hồi, nộp trả các khoản trùng lĩnh, trùng cấp, hưởng sai chế độ, chính sách của các đối tượng theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nộp trả ngân sách.

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện sẽ được thực hiện từ tháng 10 năm 2021.

Việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giúp cải tiến phương thức chi trả cho người thụ hưởng theo hướng đơn giản, thuận tiện; giảm được thời gian và áp lực quản lý công tác chi trả, cán bộ chính sách có thêm thời gian để tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Một đối tượng hưởng nhiều loại trợ cấp khác nhau (hưu trí, mất sức lao động, người có công,...) không phải đi nhiều lần để lĩnh trợ cấp mà được cơ quan Bưu điện tích hợp để chi trả một lần./.

 

Minh Tuấn - Phòng LĐTB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sau gần 2 năm tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.302.425
Truy câp hiện tại 12.183