Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm GDNN- GDTX Hương trà tổ chức học tập chính trị đầu năm học 2021-2022
Ngày cập nhật 28/09/2021

Vừa qua, Trung tâm GDNN – GDTX Hương Trà đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2021-2022 cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên của đơn vị. Lớp học được nghe hai bài báo cáo chuyên đề của đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - UVTV Thị uỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy và đồng chí Lê Nhật Minh - UVTV Thị uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy.

 

Buổi sáng lớp học được truyền đạt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng “Một số vấn đề nổi bật trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13”. Buổi chiều với Chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trung tâm đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau buổi học như: bố trí xà phòng, dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt của cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia lớp học, đeo khẩu trang, tiến hành giãn cách trong và ngoài lớp học.

Kết thúc buổi học mỗi cán bộ giáo viên nhân viên của đơn vị đều phải viết một bài thu hoạch. Đây là một nội dung rất ý nghĩa giúp cán bộ, giáo viên, nhân của đơn vị nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng và Nhà nước; những vấn đề cần quan tâm trong đời sống kinh tế - chính trị- xã hội ngày nay của đất nước, của tỉnh, của địa phương; trên cở sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công việc của mình./.

TT GDNN-GDTX thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sau gần 2 năm tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.302.425
Truy câp hiện tại 12.296