Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm GDNN-GDTX kết hợp với phường Hương Xuân vận động bà con chưa biết chữ hoặc tái mù chữ ra học các lớp xóa mù chữ
Ngày cập nhật 06/10/2021

Thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trong những ngày vừa qua, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Trung tâm GDNN – GDTX thị xã Hương Trà đã tích cực phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường, các ban ngành đoàn thể của phường Hương Xuân vận động bà con chưa biết chữ hoặc tái mù chữ tham gia lớp học xóa mù chữ tại phường Hương Xuân.

 

Mặc dù diễn biến dịch bệnh phức tạp nhưng các giáo viên của Trung tâm GDNN – GDTX thị xã Hương Trà đã tích cực phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường, các ban ngành đoàn thể của phường Hương Xuân không kể ngày hay đêm tối đã đến từng nhà bà con để tuyên truyền, vận động bà con tham gia lớp học xóa mù chữ.

Trong các buổi vận động,  bà con đã nghe và hiểu được lợi ích của việc biết chữ trong cuộc sống cũng như trong công việc nên sau một thời gian vận động, kết quả bước đầu đã vận động được một lớp xóa mù chữ Tại phường Hương Xuân.

Trong thời gian tiếp theo, Trung tâm GDNN – GDTX thị xã Hương Trà sẽ tích cực phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường, các ban ngành đoàn thể của phường Hương Xuân cũng như các xã/ phường khác trên địa bàn thị xã Hương Trà tiếp tục vận động bà con tham gia lớp học để nâng cao dân trí cho người dân.

 

Lê Thị Hội-TTGDNN-GDTX
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.775