Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Doanh nghiệp Hương Trà vững vàng trước dịch bệnh
Ngày cập nhật 06/10/2021

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, với biến thể delta đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế- xã hội của toàn thế giới nói chung, Việt Nam chúng ta  cũng chịu nhiều ảnh hưởng  đến sản xuất các hoạt động của nền kinh tế sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội và đặc biệt số lượng người mắc, các tỉnh thành có ca bệnh gia tăng, cũng như ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do Covid; Hương Trà cũng chịu nhiều ảnh hưởng vì dịch bệnh, tuy nhiên chưa phải là vùng bị phong tỏa, cách ly nhưng trong xu thế chung của cả chuỗi sản xuất cũng chịu nhiều ảnh hưởng;  nhưng nhờ những giải pháp  chủ động, đoàn kết nổ lực  và kiên trì mục tiêu kép của Chính phủ “ vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”cộng đồng doanh nghiệp Hương Trà  đã thực hiện tốt những nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần giữ vững kết quả về phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm 2021 của thị xã như sau:

 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành Kinh tế đạt 11,6% so với cùng kỳ, trong đó  Dịch vụ: đạt 1.950 tỷ đồng, tăng 8,7%. Tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng 10,5%. Đã có 295 cơ sở hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động mới, tăng 18%. Công nghịêp - TTCN và xây dựng: đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 14,7%; một số sản phẩm chủ yếu tăng như: gỗ xẻ các loại (8,5%), đá xây dựng (10%), sản phẩm bê tông đúc sẵn (tà vẹt bê tông 35%), bê tông tươi (15%),… Chín tháng đầu năm đã thu hút được nhà đầu tư sản xuất máy biến dòng vào khu công nghiệp Tứ Hạ với suất đầu tư 7,5 triệu USD.  Nông nghiệp: đạt 550 tỷ đồng, tăng 4,6%. Đã tổ chức chương trình kết nối nông sản - san sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch để giúp các hộ dân tiêu thu nông sản. Khuyến khích phát triển được một số mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao như: Đông trùng hạ thảo ở Hương Bình, sản xuất dưa lưới ở Hương An, nuôi tôm cao sản ở Hải Dương… Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 16/9/2021 thực hiện 392,402 tỷ đồng đạt 252,5% dự toán tỉnh và thị xã giao, trong đó thu ngoài quốc doanh 40,44 tỷ đồng đạt 94,06% dự toán giao, thu tiền sử dụng đất 299,868 tỷ đồng đạt 499,8% dự toán tỉnh và thị xã giao.Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.826 tỷ đồng, đạt 107,4% kế hoạch.

Các doanh nghiệp đã rất năng động, sáng tạo trong việc tổ chức  tiếp cận thị trường, mạnh dạn đầu tư, đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho doanh nghiệp và người lao động của đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã rất quan tâm và có những đóng góp quan trọng vào việc tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội khác trên địa bàn. Các doanh  nghiệp đã trực tiếp, gián tiếp tài trợ và hưởng ứng tham gia rất nhiều các chương trình, sự kiện lớn của thị xã, các phong trào, các cuộc vận động ủng hộ có tính toàn dân nhằm xây dựng, phát triển và giúp đỡ cộng đồng, góp phần thực hiện công bằng xã hội, đẩy lùi tiêu cực, các tệ nạn xã hội; trong các đợt cứu trợ lũ lụt, thiên tai...Đặc biệt trong dịch bệnh Covid -19  hai năm nay, các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị... cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ đồng bào thành phố Hồ Chí Minh, đồng hương Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh trong chung tay vượt qua đại dịch với giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian dịch bệnh để duy trì sản xuất các doanh nghiệp cũng đã tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của các cấp để đảm bảo an toàn cho sản xuất và kinh doanh, điểm nổi bật là làm tốt công tác giám sát, phòng dịch nên chưa có tình trạng xuất hiện các ca bệnh tại các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh mặc dầu có ảnh hưởng nhưng không bị ngừng trệ, đứt gãy.

   Sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn Hương Trà có những kết quả tốt tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và hạn chế cụ thể như sau:

 Chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế chưa cao; công nghệ hiện đại trong các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp; năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm chưa cao, thế mạnh du lịch chưa được phát huy. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; thiếu đội ngũ lao động kỹ thuật chuyên ngành.  Nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp rất lớn, nhưng chưa có quy hoạch chi tiết nên việc lựa chọn các địa điểm đầu tư còn khó khăn. Địa bàn thị xã chưa thành lập được Hội doanh nghiệp để có tiếng nói chung trong việc đề xuất kiến nghị đối với các cấp trong sản xuất kinh doanh.  Tình hình ô nhiễm môi trường một khu vực sản xuất công nghiệp vẫn còn chậm được khắc phục.

Trong thời gian tới để các Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tiếp tục phát triển vững mạnh, sẳn sàng đương đầu với những khó khăn trong đó có cả cách tiếp cận mới với tình hình dịch bệnh, cần thiết phải thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp sau:

 Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phục hồi sản xuất gắn với các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh tương ứng với các cấp độ dịch bệnh trong dài hạn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định.

Tiếp tục đồng hành cùng với thị xã trong thực hiện kế hoạch, phương án phục hồi kinh tế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong từng đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt, sớm ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch; tăng cường tuyên truyền làm cho người lao động thấy được việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình, doanh nghiệp trong sinh hoạt và làm việc; đặc biệt là tạo ra thói quen và cộng đồng; chăm lo đời sống, chế độ cho người lao động đảm bảo quy định.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp, năng động, chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nắm vững luật pháp, chiêu dụng người tài, để phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm; Tôi nghĩ yếu tố quản lý giỏi là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

 Xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp; nâng cao đạo đức kinh doanh; sản phẩm làm ra phải đảm bảo yêu cầu, các công trình xây dựng phải đảm bảo kỹ thuật, chất lượng cao; các dịch vụ phải chu đáo. Chất lượng là một việc làm hết sức quan trọng, cần thiết, góp phần khẳng định thương hiệu, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cộng đồng doanh nghiệp Hương Trà xúc tiến việc thành lập Hội doanh nghiệp để hoạt động trong đó vai trò của Hội là để  liên kết, phát triển trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, kiến nghị Nhà nước về những chủ trương chính sách mới, góp ý đề xuất sửa đổi các chính sách không còn phù hợp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan và các thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển; Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy, người bạn đồng hành của doanh nghiệp, là cầu nối tin cậy giữa chính quyền với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường xuyên trao đổi với chính quyền, bằng cách chỉ ra những rào cản, khó khăn vướng mắc cụ thể; phản ánh trung thực, kịp thời những biểu hiện gây khó khăn cho doanh nghiệp và kiến nghị các giải pháp có lý, có tình dễ tiếp thu để Thị xã tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Từ các nổ lực và chính sách của địa phương, những giải pháp thực hiện của các doanh nghiệp, hy vọng rằng Doanh nghiệp Hương Trà tiếp tục đạt bước tăng trưởng cao, tạo ra nhiều sản phẩm, tạo nhiều việc làm cho xã hội, và đặc biệt các đơn vị, doanh nghiệp đã và đang có các dự án tại Hương Trà sẽ thực hiện tốt hơn việc triển khai đầu tư để góp phần cùng thị xã phát triển theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

Trần Ngọc Huyến - Chánh Văn phòng HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.708.758
Truy câp hiện tại 124