F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Ngày cập nhật 06/10/2021

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 1661/QĐ-TTg về Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 

Theo đó, giao cho Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung và thời hạn quy định tại phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 

Văn Thu Thảo-Phòng TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sau gần 2 năm tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.302.425
Truy câp hiện tại 28