Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3
Ngày cập nhật 13/10/2021

Ngày 13/9/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3; với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Đối tượng phê duyệt đợt này: Là các hộ gia đình phát sinh sau ngày 31/5/2017 và  đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 được rà soát đảm bảo đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số  63/NQ-CP ngày 25/7/2017.

2. Tổng số hộ phê duyệt hỗ trợ: 45 hộ, trong đó,

- Số hộ đề nghị hỗ trợ xây dựng mới: 10 hộ.

- Số hộ đề nghị hỗ trợ sửa chữa: 35 hộ.

3. Tổng kinh phí thực hiện: 1,1 tỷ đồng, trong đó,

- Kinh phí thực hiện xây dựng mới: 0,4 tỷ đồng.

- Kinh phí thực hiện sửa chữa: 0,7 tỷ đồng.

Đồng thời, để triển khai thực hiện hỗ trợ, ngày 24/9/2021, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND để phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện.

Đối với các đơn vị đã sáp nhập vào địa giới hành chính thành phố Huế theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND thị xã đã có công văn số 3290/UBND-QLĐT ngày 13/9/2021, giao trách nhiệm cho phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu thủ tục điều chuyển kinh phí với số tiền 0,26 tỷ đồng (đối với kinh phí điều chuyển được xác định theo tỉ lệ được cấp theo Quyết định số 50/QĐ-UBND) vào UBNd thành phố Huế để thực hiện hỗ trợ đối với 12 hộ.

 

Tấn Lâm - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.352