Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí cấp cho UBND xã Hương Bình để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên
Ngày cập nhật 13/10/2021

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1348 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho UBND xã Hương Bình để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị, trong đó:

 

- Hệ thống âm thanh hội trường xã phục vụ công tác tuyên truyền và hoạt động thường xuyên: 450.000.000 đồng.

- Trang thiết bị nhà Văn hóa trung tâm xã để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa: 200.000.000 đồng.

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho UBND xã Hương Bình.

UBND xã Hương Bình thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích,lập thủ tục mua sắm trang thiết bị và quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.359