Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021
Ngày cập nhật 13/10/2021

Ngày 06  tháng  10  năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2488 /QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 16 tập thể, đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021, có danh sách kèm theo như sau:

 

1.       Trường Mầm non Vinh Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;

2.               Trường Mầm non Thủy Thanh 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;

3.       Trường Mầm non Họa Mi 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền;

4.       Trường Mầm non An Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;

5.               Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông;

6.       Trường Mầm non Nhâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới;

7.       Trường Tiểu học Phú Thượng 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;

8.       Trường Tiểu học Hồng Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới;

9.       Trường Tiểu học Thuận Lộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;

10.  Trường Tiểu học Dạ Lê, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;

11.  Trường Tiểu học Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

12.  Trường Tiểu học Hương Lâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền;

13.  Trường Trung học cơ sở Vinh Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang;

14.  Trường THCS Đặng Dung, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền;

15.  Trường Trung học cơ sở Hàm Nghi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế;

16.Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.708.758
Truy câp hiện tại 113