Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí để thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất các khu quy hoạch trên địa bàn thị xã năm 2021
Ngày cập nhật 13/10/2021

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1349 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.480.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã để thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất các khu quy hoạch trên địa bàn thị xã năm 2021.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã.

Trung tâm phát triển quỹ đất có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.201