Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 13/10/2021

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là vấn đề được quan tâm tạo nền tảng để phát triển kinh tế, xã hội. Đây là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, thể hiện trực tiếp nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một hình thức cụ thể hóa và hiện thực hóa tư tưởng "dân là gốc" của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước ta, giúp đảm bảo phát huy quyền làm chủ mọi mặt của Nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nước với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tạo điều kiện đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tập thể và của cá nhân.

 

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được những thành tựu đáng kể. Thông qua công tác tiếp công dân, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết; các vụ việc tranh chấp phát sinh trong nội bộ Nhân dân và giữa người dân với cơ quan Nhà nước được giải quyết theo đúng pháp luật, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu của người dân, hướng tới nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND thị xã Hương Trà luôn được quan tâm, chú trọng; kết quả công tác đã tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong 09 tháng đầu năm 2021, đã thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp và các khoản đóng góp của học sinh (trong và ngoài quy định) đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo Thanh tra thị xã Thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách cấp và các khoản đóng góp của học sinh (trong và ngoài quy định) đối với năm cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã: Mầm non Hương Văn, Mầm non Hương Xuân, Tiểu học Hương Xuân 2, Tiểu học Hương Toàn 1 và Tiểu học Bình Thành. Hiện đã kết thúc công tác thanh tra tại các đơn vị, đang xây dựng kết luận thanh tra;  thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, kết hợp thanh tra công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; UBND thị xã thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, kết hợp thanh tra công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập của UBND và Chủ tịch UBND các xã: Bình Tiến, Bình Thành. Hiện đã kết thúc công tác thanh tra tại các đơn vị, đang xây dựng kết luận thanh tra.

Về  công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư trong  tháng 9 năm 2021, UBND thị xã tiếp nhận, xử lý: 16 đơn (trong đó gồm có 09 đơn thuộc thẩm quyền tồn đọng từ tháng 8 chuyển sang và 07 đơn mới tiếp nhận trong tháng 9/2021), gồm: 02 đơn khiếu nại, 14 đơn kiến nghị, phản ánh, cụ thể: đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 02 đơn (02 đơn kiến nghị, phản ánh); đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 14 đơn (02 đơn khiếu nại, 12 đơn kiến nghị, phản ánh); đã giải quyết 05đơn (05 đơn kiến nghị); đang giải quyết: 09 đơn (02 đơn khiếu nại,07 đơn kiến nghị , phản ánh).

Từ thực tiễn công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của UBND thị xã Hương Trà, trên cơ sở đánh giá nguyên nhân phát sinh đơn trong trong thời gian qua; cần kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trên địa bàn thị xã trong thời gian tới:

Thứ nhất: Giải quyết kịp thời, triệt để các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp. Tích cực, chủ động nghiên cứu những quy định của pháp luật và những văn bản liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để tham mưu, đề xuất giải quyết đảm bảo có căn cứ. Những trường hợp có tính chất phức tạp, có khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp dụng pháp luật thì cần đưa ra trao đổi, thảo luận kỹ trước khi đề xuất giải quyết.

Thứ hai: Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ tiếp dân cần phải trao đổi với người khiếu nại, tố cáo để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của họ và hiểu rõ nội dung họ muốn khiếu nại, tố cáo là gì, liên quan đến cơ quan nào để xem xét, hướng dẫn và giải quyết được kịp thời, chính xác và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba: Tăng cường công tác đối thoại, cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nếu đối thoại đạt kết quả tốt thì người khiếu nại có thể sẽ rút đơn và giúp họ hiểu hơn về những quy định của pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại. Trong quá trình đối thoại, người có đơn cung cấp những tài liệu, chứng cứ mới có ý nghĩa thì cần ghi nhận đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật, tránh việc công dân có đơn khiếu kiện bức xúc, kéo dài.

Thứ tư: Cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền

Thứ năm: Thông qua công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nếu phát hiện có vi phạm, thiếu sót trong quá trình giải quyết nguồn tin tội phạm, điều tra xác minh hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo thì cần ban hành văn bản kiến nghị để yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm

Thứ sáu: Về cán bộ tiếp công dân, cần có sự lựa chọn người có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, nắm vững các quy định của pháp luật, am hiểu tình hình chung; tính tình ôn hòa, không nóng nảy, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật; cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các quy định của pháp luật, chú trọng nâng cao khả năng hướng dẫn, giải thích thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật.

Sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của lãnh đạo chính quyền các cấp và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã.

 

Văn Thu Thảo-Phòng TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.206
Truy câp hiện tại 301