Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2021 tại thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/10/2021

Những năm qua, Việt Nam nói chung và thị xã Hương Trà nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, nhất là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh không những ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sức khỏe của người dân, mà còn đe dọa đến trật tự an ninh xã hội. Nhờ nhận thức đúng đắn về tính chất quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong xu thế phát triển bền vững, thị xã Hương Trà đã đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường; đến nay sau 5 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả tích cực góp phần to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn thị xã.

 

1.Trước hết là việc xây dựng các Đề án, chương trình cụ thể  về Bảo vệ môi trường: Đề án bảo vệ môi trường số 241/ĐA/UBND ngày 03/4/2012 về bảo vệ môi trường thị xã đến năm 2015 và định hướng đến 2020.  Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt thị xã giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến 2020; Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững hàng năm; Kế hoạch 1252/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.

2.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã bằng nhiều hình thức thông qua các đài truyền thanh, các cuộc hội thảo, hội nghị, họp dân, có hàng nghìn lượt người tham gia; làm mới hàng trăm pano phướng về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu ....đã tạo được sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến về nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Hằng năm, UBND thị xã đã tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về bảo vệ môi trường như: Ngày Nước thế giới ngày 22/3,Ngày trái đất 22/4, Ngày môi trường thế giới 05/6, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ biển đảo, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường…Ngoài ra thị xã đã tổ chức các Hội thi thanh niên và nông dân thị xã Hương Trà với công tác bảo vệ môi trường; tổ chức thi vẽ và tìm hiểu về môi trường cho các em học sinh cấp I, II . Tổ chức các hoạt động cụ thể như ra quân vớt bèo lục bình, diệt trừ cây Mai dương, làm vệ  sinh môi trường tại các tuyến phố và khu dân cư vào các ngày thứ bảy và chủ nhật; phong trào thanh niên và phụ nữ xây dựng các tuyến phố, đường làng xanh – sạch – đẹp; ra quân Ngày Chủ Nhật xanh; chỉnh trang đường làng, ngỏ xóm….

          3.Công tác thu gom rác thải: UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp các ngành chức năng, UBND các xã phường thực hiện tốt đề án thu gom xử lý rác thải thị xã; thực hiện ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại các xã, phường theo 02 mô hình đã được phê duyệt; chỉ đạo UBND các xã, phường quản lý, giám sát công tác thu gom rác thải thuộc địa bàn mình quản lý. Kết quả qua 05 năm triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020, Đề án thu gom, vận chuyển xử lý rác đã tổ chức thu gom được 83.381 tấn, nâng tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thị xã từ thu gom được 12.970 tấn rác, đạt tỷ lệ 85% năm 2016 đến năm 2020 thu gom được 19.890 tấn rác, đạt tỷ lệ 91% (Đô thị đạt 96%, nông thôn đạt 87%). Hiện nay, công tác thu gom, xử lý rác thải đã từng bước đi vào nề nếp và theo hướng chuyên môn hóa, xã hội hóa; cơ bản đã giải quyết được vấn đề bức xúc do rác thải gây ra tại địa bàn trung tâm các phường, xã góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

  4. Công tác thu gom phân loại rác từ nguồn, tái chế, tái sử dụng rác đã được thị xã hết sức quan tâm chỉ đạo để nhằm giảm thiểu vấn đề ô nhiễm do rác thải gây ra. Đối với rác thải, Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Huế vận chuyển toàn bộ rác thu gom đưa về xử lý tại bãi rác tập trung của tỉnh, rác thải đã được phân loại, tái chế, tái sử dụng theo đúng qui định. Một số mô hình điểm về thu gom, phân loại để xử lý như Mô hình thu gom rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng sản xuất ở phường Hương Văn, Hương Chữ, Hương Xuân; mô hình thu gom rác để làm phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp tại phường Hương Chữ, Hương An, Hương Xuân. Tiêu biểu là mô hình ủ phân hữu cơ dựa vào cộng đồng tại tổ dân phố Xuân Đài, phường Hương Xuân với sự hỗ trợ của Đoàn chuyên gia JICA - Dự án chất thải rắn tại Việt Nam với sự tham gia của khoảng 100 hộ dân; sử dụng hệ thống thùng ủ phân 03 ngăn với khối lượng rác hữu cơ dự kiến 50kg/ngày.

5.UBND thị xã đã quan tâm triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại các phường nội thị, lập phương án nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước phường Tứ Hạ và một số khu trung tâm các phường, cụm công nghiệp, cơ bản giải quyết được vấn đề ngập úng sau mưa lũ, giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải gây ra tại các tổ dân phố; riêng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm làng nghề hiện nay chỉ mới đầu tư được hệ thống thoát nước thải.

6. Bảo vệ nguồn nước: Thực hiện Chương trình Quốc gia về nước sạch nông thôn và Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, thị xã thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước đã góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh hiện nay trên địa bàn đạt 99,8%; thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quan trắc, giám sát nguồn nước trên địa bàn thị xã, nhất là nguồn nước phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy hải sản.

7. Công tác kiểm tra, kiểm soát về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã được tăng cường.

+ Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện để xử lý theo đúng quy định, soát xét để tổ chức di dời một số cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư đến các khu quy hoạch.

+ Kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn các các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thị xã thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ TN&MT về quy định bảo vệ môi trường.

+ Tiến hành kiểm tra, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động và đóng cửa hoàn toàn các lò gạch ngói thủ công tại thôn Thủy Phú xã Hương Vinh và thôn Nam Thanh xã Hương Toàn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện nay, đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ.

 + Thực hiện khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, làng nghề bún Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà  với việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường, nhằm cải thiện môi trường làng nghề bún Vân Cù, góp phần xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường.

+ Thành lập Tổ công tác xử lý những phát sinh đột xuất liên quan đến môi trường trong quá trình vận hành Nhà máy Xi măng Luks. Thường xuyên phối hợp với các ngành, nhà máy xi măng Luks (VN) và UBND 03 phường Hương Văn, Hương Vân, Tứ Hạ kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực nhà máy xi măng Luks.

 +Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã để tiến hành kiểm tra, kiểm soát về ô nhiễm môi trường và kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý với các cơ sở thường xuyên gây ô nhiễm môi trường.Từ năm 2016 đến 2020, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính 63 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 361.800.000 đồng nộp vào ngân sách nhà nước, góp phần hạn chế việc vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh những điểm sáng về công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết triệt để:

 - Vấn đề ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các mỏ khai thác tài nguyên khoáng sản và tại các làng nghề vẫn còn xảy ra khá phổ biến chưa giải quyết triệt để gây ô nhiễm môi trường cảnh quan và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư.              

- Hạ tầng giao thông vào các vùng, cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp xuống cấp làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư, cụ thể như khu vực nhà máy Luks, đường tỉnh lộ 16…

- Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu chưa sâu, chưa thật sự hiệu quả, công tác xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có lúc chưa kịp thời, chưa triệt để.

- Một số phường, xã vẫn còn tính chủ quan, ỷ lại, chưa huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình quản lý và việc thu nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định.

 - Công tác quản lý môi trường làng nghề hiện nay tại các địa phương chưa được quan tâm đúng mức; các cơ quan chuyên môn từ cấp huyện đến xã, phường còn thiếu và hạn chế, cấp huyện chỉ có 01 cán bộ phụ trách môi trường, ở cấp xã phường không có cán bộ chuyên trách mà kiêm nhiệm nhưng chưa được quan tâm bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí đầu tư để xử lý môi trường làng nghề là quá lớn nhưng chưa có giải pháp huy động được nguồn vốn.

 Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ môi trường trong thời gian tới, thị xã Hương Trà tập trung thực hiện mục tiêu: Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2025 giảm cơ bản các nguồn gây ô nhiễm, khắc phục cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái.  Tỷ lệ thu gom rác thải đạt trên 95%.

Với các nhiệm vụ cần triển khai là:

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu để nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; đưa các hoạt động về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trở thành nhiệm vụ trọng tâm; hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tiến hành rà soát sắp xếp, di chuyển các cơ sở sản xuất trong khu dân cư và các cơ sở sản xuất không đảm bảo cự ly khoảng cách so với khu dân cư theo quy chuẩn môi trường.

 Xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 một cách phù hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả để các xã, phường triển khai thực hiện.

 Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng – xanh - sạch - đẹp”; phong trào “Chống rác thải nhựa” và ”Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã.

Tăng cường công tác kiểm tra để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện về môi trường thực hiện tốt Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

Tập trung tổ chức nhân rộng các mô hình điểm về thu gom rác để làm phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu gom xử lý rác thải từ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật tại các phường, xã; nhân rộng các mô hình tái chế, tái sử dụng rác thải nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã theo tinh thần Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn nhạy cảm tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Chỉ đạo UBND các phường xã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi trái phépkhông đúng quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường; tổ chức huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, các địa phương theo hướng phát triển và bền vững.

Trần Ngọc Huyến - Chánh Văn phòng HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.348
Truy câp hiện tại 353