Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khảo sát hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng
Ngày cập nhật 13/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh mục các điểm du lịch được hỗ trợ về chính sách phát triển du lịch cộng đồng năm 2021.

 

Ngày 8/10/2021 phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà phối hợp với UBND phường Hương Chữ tiến hành khảo sát hộ gia đình ông Hà Xuân Hỷ tại TDP La Chữ Trung - hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng trong chuỗi liên kết du lịch cộng đồng tại phường Hương Chữ do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch AV Huế Travel triển khai hoạt động. Mô hình được hỗ trợ lần này là hệ thống tưới tiêu tự động trên ruộng hoa màu của gia đình ông Hà Xuân Hỷ, đây là địa chỉ để du khách trải nghiệm, tìm hiểu cách làm nông dân cuốc đất, làm cỏ, trồng rau…

Sau chuyến khảo sát, phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với gia đình ông Hà Xuân Hỷ tiến hành thực hiện để đưa sản phẩm vào hoạt động. Trước mắt, phục vụ cho quá trình canh tác của gia đình ông Hỷ và khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, hoạt động du lịch trở lại bình thường sẽ phục vụ cho du lịch cộng đồng tại phường Hương Chữ.

 

My Na-VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.158.084
Truy câp hiện tại 7.046