Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt danh sách 199 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/10/2021

Ngày  09 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách 199  hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thị xã Hương Trà theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 26 /8/2021 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với tổng kinh phí hỗ trợ: 298.500.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

 

Danh sách hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội kèm theo như sau:

Stt

Đơn vị

Số hộ

Mức hỗ trợ (đồng/hộ)

Số tiền hỗ trợ (đồng)

 

 

 

 

1

Tứ Hạ

22

        1.500.000

33.000.000

 

 

2

Hương Vân

21

        1.500.000

31.500.000

 

 

3

Hương Văn

24

        1.500.000

36.000.000

 

 

4

Hương Xuân

29

        1.500.000

43.500.000

 

 

5

Hương Chữ

30

        1.500.000

45.000.000

 

 

6

Hương Toàn

45

        1.500.000

67.500.000

 

 

7

Bình Thành

9

        1.500.000

13.500.000

 

 

8

Hương Bình

8

        1.500.000

12.000.000

 

 

9

Bình Tiến

11

        1.500.000

16.500.000

 

 

Tổng

199

 

298.500.000

 

 

Số tiền: 298.500.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng)

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.158.347
Truy câp hiện tại 7.133