Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng
Ngày cập nhật 13/10/2021

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1353/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 1.200.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất, cấp cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà để đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ TL16 gần cầu Lồ Ô đến thao trường huấn luyện thị đội Hương Trà.

 

Giao trách nhiệm cho:

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm thông báo vốn cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà;

- Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.764