Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà: Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội năm học 2021 - 2022
Ngày cập nhật 14/10/2021

Trong 02 ngày 07 - 08/10/2021, Thị Đoàn Hương Trà phối hợp cùng Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2021 - 2022 cho các đồng chí là giáo viên TPT Đội các trường TH, THCS, TH&THCS và cán bộ phụ trách thiếu nhi tại các xã, phường trên địa bàn thị xã.

 

Tham gia lớp tập huấn các học viên đã được triển khai các nội dung chuyên đề: Học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; tập huấn Hướng dẫn múa hát sân trường năm học 2021 - 2022; Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, trống Đội; Hướng dẫn kỹ năng truyền tin: Mật thư, Morse, kỹ năng Gút dây…

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, giúp cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn thị xã chủ động tích cực hơn trong học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để tiếp thu kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phục vụ cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại đơn vị, địa phương mình.

 

Thị đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.033