Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Ngày cập nhật 14/10/2021

Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Hương Trà có các đồng chí: Hà Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Châu Viết Thành – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Nhật Minh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; các đồng chí Báo cáo viên Thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Thị ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và một số cơ quan, đơn vị của thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Theo đó, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đã họp bàn và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, như: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ… và một số nội dung quan trọng khác. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tuyên truyền sâu rộng tập trung bám sát những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đồng thời, báo cáo viên cần lồng ghép các nội dung tuyên truyền, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khắc phục khó khăn của đại dịch Covid-19 thời gian tới.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.380